תערוכות וכנסים

גם אנחנו משתתפים ביריד הוועדים הגדול 2021
נשמח לראותם